Webb


Webbkommittén håller i uppdateringen av klubbens hemsida. Hemsidan uppdateras så snart någon från styrelse, sektorer och kommittéer skickar in underlag.

Sammankallande
Jennie Lindqvist


Kontakt: webb@sundsvallsbhk.se


Jennie Lindqvist
Jag heter Jennie och är utöver styrelseuppdrag och sammankallande i rallysektorn är jag ansvarig över hemsidan och ser till att den hålls uppdaterad.