Vandringspriset


Sundsvalls Brukshundklubbs vandringspris har en tradition i att prisdeltagarna skall tillkännages under årsmötet. Vandringspriset är indelat i tre olika prisklasser, dessa är: Klasshunden, Actions vandringspris och Ruskans vandringspris. För att vara med och delta i vandringspriset ska förare vara medlem i Sundsvalls Brukshundklud och tävla för Sundsvalls Brukshundklubb. Resultatet skall lämnas in på hemsidan.

Resultat som skall medverka i tävlingen skall lämnas in senast 3 veckor efter aktiviteten och endast ett resultat per dag och ekipage räknas.

2022

Pristagare

2021


2020

Läs mer

2019

Läs mer

2018

Läs mer

2017

Läs mer