Vandringspris


Klubbens vandringspriser innehåller fina priser som alla medlemmar kan vara med tävla om som har presterat i diverse olika sporter och mentaltester. 

 Läs mer om regler kring Sundsvalls Brukshundklubbs vandringspriser

Regler kring vandringspris

  • Förare skall vara medlem i Sundsvalls Brukshundklubb
  • Förare skall tävla för Sundsvalls Brukshundklubb
  • Resultatet skall lämnas in på hemsidan (formuläret nedan)
  • Resultat som skall medverka i tävlingen skall lämnas in senast 3 veckor efter aktiviteten.
  • Du behöver endast skicka in formuläret en (1) gång/år, därefter ansvarar vi för att notera resultat via SKK Hunddata. Har du däremot bara fyllt i dokumentet att du bara till tävla för ex. klasshundens vandringspris men kommer på senare att du också vill tävla inom en till (eller flera) vandringspris så skickar du in formuläret igen. 
  • Vinsterna tilldelas vid årsmötet
  • Endast ett resultat per dag och ekipage räknas.
  • Fyll i vilket vandringspris du vill tävla i, regler finns dokumentet ovan.

    OBS resultat äldre än 3 veckor vid första registreringen räknas inte med!

Vandringspriset gäller för

Gren Actions vandringspris Ruskans vandringspris Klasshunden
Lydnad X X
Både spår och sök X X
Bruks X
IPO / BSL X
Utställning X
Rallylydnad X
MH /Korning / MT X
BH X
Tjänstehundsprov  X

Inlämningsformulär