Valberedningens förslag


I och med den nya valordningen för valberedning inom Svenska Brukshundklubben som trädde i kraft 2020-07-01, så kan medlemmar  lämna ytterligare förslag på kandidater för val på årsmötet.

Namn, funktion och en presentation av person skickas till, styrelsen@sundsvallsbhk.se. Ditt förslag ska vara hos oss senast 10/1-2021.

Därefter är nomineringen avslutad.

Förslag
Ordförande – Cecilia Bergman (omval 1 år)
Sekreterare – Jennie Lindqvist (1 år kvar)
Kassör – Anki Andremo (omval 2 år)
Ledamot – Sirpa Engman (nyval 2 år)
Ledamot – Angelica Genberg (nyval 2 år)
Suppleant – Eva Forslund (omval 2 år)
Suppleant – Tommy Carlsson (1 år kvar)
 
Revisorer – Yvonne Johansson och Kerstin Olsson (omval 1 år)
Revisorssuppleanter Leif Öjestedt och Peter Stenvall (omval 1 år)

Kassaförvaltare Linda Jansson (omval 2 år)