Valberedningens förslag 2022


Sundsvalls Brukshundklubbs valberedningen är klar med sitt förslag gällande ny- och omval till förtroendevalda inom styrelsen. Som medlem i Sundsvalls Brukshundklubb har du möjlighet att påverka dessa val, maila ditt förslag till styrelsen@sundsvallsbhk.se senast 15 december, därefter får inga nya förslag ges enligt Svenska Brukshundklubbens stadgar från 2020.

Förslag på styrelse väljs på årsmötet – 2022, datum för årsmöte kommer i december. 

Valberedningens förslag

Ordförande: Lena Funseth Norberg 1 år – nyval

Sekreterare:  Jennie Lindqvist 2 år – omval

Kassör:  Anki Andremo 1 år – kvar (info)

Ledamot: Sirpa Engman 2 år –  omval

Ledamot: Angelika Genberg 1 år – kvar (info)

Suppleant:  Eva Forslund 1 år – kvar (info)

Suppleant:  Lars Fahlberg 2 år – nyval