Valberedningen


Valberedningen ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete med att förbereda de val av funktionärsposter som ska ske vid årsmötet.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte.

Valberedningen består av 

Sammankallande Ledamot: Anki Norlin – 1 år (nyval)
Ledamot: Filippa Bengtsson – 2 år (nyval)
Ledamot: Per Gabrielsson – 1 år (kvar)

Kontakt: medlem@sundsvallsbhk.se