Valberedningen i SBK:s distrikt MND översänder härmed ett preliminärt


I och med den nya valordningen för valberedning inom Svenska Brukshundklubben som trädde i kraft 2020-07-01, så kan varje lokalklubb lämna ytterligare förslag på kandidater för val på årsmötet.

Valberedningen i Svenska Brukshundklubbens distrikt Mellannorrland översänder härmed ett preliminärt förslag på nominerade personer till distriktsstyrelsen för verksamhetsår 2021.

Styrelse:

Ordförande, 1 år                       Anki Andremo, Sundsvalls BK                            Omval
Kassör, 2 år                                 Lennart Högel, Härnösands BK                         Omval (meddelad, men har               till dags dato varken bekräftat eller avböjt)

Ledamot, 2 år                             Malin Nimrodsson Ögren, Ö-viks BK               Omval
Suppleant, 2 år                          Lena Oscarsson, Östersunds BK                        Omval

1 år kvar                                     

Vice ordförande                         Pether Öhlén, Härnösands BK
Sekreterare                                 Gunnel Crona, Härnösands BK
Suppleant                                    Arne Näsholm, Kramfors BK


Revisorer och revisorssuppleant

Revisor, 1 år                              Heléne Eliasson, Timrå BK                                  Omval
Revisor, 1 år                               Inga Bengtsson, Sundsvalls BK                          Omval (meddelad, men har
till dags dato varken bekräftat eller avböjt)
Suppleant, 1 år                          vakant

Du som medlem i lokalklubbarna vet ju bäst vilka medlemmar som kan vara intresserade att inneha någon post i distriktsstyrelsen. Just nu saknas förslag till posten som revisorssuppleant på 1 år.

Namn, funktion och en presentation av person skickas till, styrelsen@sundsvallsbhk.se så vidarebefordras förslaget till Distriktsstyrelsen MND. Ditt förslag ska vara hos oss senast 15/12.

Därefter är nomineringen avslutad.