Utställning


”Svenska Brukshundklubbens utställningar och exteriörbeskrivningar för brukshundraser är verktyg för att säkerställa hundarnas utseende i avelsarbetet.”

Friska & funktionsdugliga hundar
En av Svenska Brukshundklubbens uppgifter är att tillhandahålla mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. Det innebär bland annat att de brukshundraser som vi har avelsansvar för ska vara byggda både för att arbeta och vara rastypiska. För att säkerställa rasernas exteriör arrangeras hundutställningar och exteriörbeskrivningar. Här bedöms raserna utifrån den rasstandard som finns för varje ras. Standarden bestäms av respektive ras hemland och fastställs av FCI (Fédération Cynologique Internationale).

Exteriörbeskrivningar
Svenska Brukshundklubben och rasklubbarna arrangerar också exteriörbeskrivningar för våra brukshundraser. Under exteriörbeskrivningar görs en noggrann genomgång av hunden. Individen mäts, på flera olika sätt, och brister, förtjänster och avvikelser från rasstandarden noteras.

Sammankallande:
Karin Lövkvist
Charina Fäldth

Kontakt: utstallning@sundsvallsbhk.se