Styrelsen


Styrelsen är vald av medlemmar inom klubben på förtroende för att arbeta aktivt i styrelsen för att verka för klubbens bästa. Styrelsen sammanställer och sammanhåller klubbens aktiviteter och att hålla koll på klubbens ekonomi. Styrelsen behandlar även frågor som inkommer till klubben genom att antingen ta beslut själva eller delegera vidare till den sektor eller kommitté det berör.

Styrelsen består av

Ordförande: Cecilia Bergman, ordforande@sundsvallsbhk.se

Vice ordförande: Viktoria Forslund

Sekreterare: Jennie Lindqvist, styrelsen@sundsvallsbhk.se

Kassör: Anki Andremo

Ledamot: Katarina Antonsen

Suppleant: Eva Forslund

Suppleant: Tommy Carlsson

Medlemsansvarig: Linda Jansson, medlem@sundsvallsbhk.se
Kassaförvaltare: Linda Jansson, kassor@sundsvallsbhk.se 

Revisorer: Yvonne Johansson och Kerstin Olsson
Revisorsuppelanter: Leif Öjestedt och Peter Stenvall


Ordförande – Cecilia Bergman

Jag heter Cecilia Bergman och har ända sedan jag var lite varit intresserad av hundar med allt vad det innebär. Två jaktgolden Skidd och Joy gör mig sällskap och vi tränar och tävlar lydnad, rallylydnad, nosework och fågeljakt.

Cecilia är vald på 1 år


Sekreterare – Jennie Lindqvist

Jag heter Jennie Lindqvist och brinner för allt som har med hund att göra. Jag har två hundar, en bulldogg och en labrador. Fokus just nu är bruks, lydnad och självklart rallylydnad som ligger mig varmt om hjärtat.

Jennie är vald på 2 år