Styrelsemöten


Vid ett styrelsemöte samlas förtroendevalda i styrelsen och diskuterar punkter som har kommit in till styrelsen. 

 

Samtliga handlingar finns att tillgå på klubben