Styrdokument


Här finner du de styrdokument som finns inom Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben. 

 

SKKs Grundregler

SKKs policy för digitala medier

Grundstadgar för SBK

Normalstadgar för distrikt 

Normalstadgar för rasklubb

Normalstadgar för lokalklubb

Etisk policy för prov och tävlingar inom SBK

Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning

Alkohol- och drogpolicy för SBK

Policy för medlemskultur

Avtal med SHU och SBK

Avtal med Länsstyrelsen