S/K-möten


Vid ett sektor- och kommitté möte (s/k-möte) samlas alla förtroendevalda och diskuterar verksamheten. Dessa möten är inte beslutsfattande.

Inbjudan kommer ut senast 30 dagar innan mötesdagen och dagordningen publiceras senast sju dagar innan mötesdagen.

 

Samtliga handlingar finns att tillgå på klubben


2021


2020

Läs mer

2019

Läs mer

2018

Läs mer

2017

Läs mer