Prisdeltagare – Vandringspris


Årets prisdeltagare av Klasshundens- och Ruskans vandringspris är:

Klasshundens vandringspris

Caroline Olsson –  Wild Thunderbolts Blossom Line – 248p

Helen Nilsson – Hausse Folke – 245p

Sara Knutar – Höstglädjens Quick-Witted – 223p

Viveka Andersson – Maldas Isadora – 171p

Ellinor Edström – Edelbiz Peek a boo  –167p

Jennie Lindqvist – Märta Maj – 65p

Josefin Skogman – Polarjägarens Bassi Nasti – 11p

Ruskans vandringspris

Helen Nilsson – Hausse Folke