Preliminära förslaget från valberedningen.


Hej, nedan presenteras det preliminära förslaget från valberedningen.

Medlemmar kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid kommande årsmöte och ska meddelas styrelsen senast 15 december. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag samt inkludera följande:

  • Vilken funktion som avses
  • Namn
  • En kort presentation
  • Kontaktuppgifter till den förslagne kandidaten

Skicka förslaget till: styrelsen@sundsvallsbhk.se

Förslag till Sundsvalls Brukshundklubb under 2023 års verksamhetsår

Ordförande: Lena Funseth Norberg, omval 1 år

Sekreterare: Carina Nilsson, Fyllnadsval 1 år

Kassör: Anki Andremo, omval 2 år

Ledamot: Jennie Lindqvist, nyval 2 år

Suppleant: Eva Forslund, omval 2 år

 

Kassaförvaltare: Linda Jansson, omval 2 år

 

Revisorer: Yvonne Johansson och Kerstin Olsson, omval 1 år

Revisorsuppleanter: Leif Öjestedt och Peter Stenvall, omval 1 år

Vänliga hälsningar

Sundsvalls Brukshundklubb