Plats kvar på kurs


På grund av avhopp har vi nu en plats kvar på temakvällen inom ”Uppletande” den 9 november kl 18:00 – 21:00, välkommen in med din anmälan 

 

Läs mer/anmälan: https://sundsvallsbhk.se/butik/uppletande 

 

Uppletande