Öppet brev om rådande omständigheter


En levande klubb har tävlingar, kurser, aktiva sektorer och kommittéer, ekipage som tränar på klubben och en styrelse.

Idag på Sundsvalls Brukshundklubb har vi flera viktiga sektorer och kommitteer utan sammankallande, de är Hund- och utbildningssektorn, Fastighet, Kök och BoL. Styrelsen som består idag av sex personer försöker driva dessa områdena av bästa förmåga utöver våra övriga ansvarsområden. Att förvalta ovan nämnda sektorer och kommitteer är någonting som styrelsen inte klara av själv utan vi har sökt hjälp med färdigskrivna listor för en del arbetsområden och efterlysningar med andra arbetsuppgifter som exempelvis gräsklippning för veckorna 28-31.Vi fick in en person som själv anmälde sig frivillig att klippa gräs v.29.

Trotts Covid-19 har det länge varit ett tufft läge för Sundsvalls Brukshundklubb med att få våra instruktörer och andra duktiga ekipage att hålla kurser som är en av våra största inkomstkällor, speciellt nu under våren har vi fått av- och omboka många av våra planerade kurser. Vi hoppas därför att våra instruktörer och andra duktiga ekipage i klubben vill arrangera kurser så vi kan bli den klubb vi alla vill ha och vara på.

Verkligheten kommer ifatt oss när vi inte har tillräckligt med medlemmar som vill hjälpa till att ta ansvar och driva klubben framåt i respektive områden. Tankar kring hur länge vår klubb kan bäras på de axlar som idag hjälper till att lyfta klubben tar sin form och vad händer när dessa axlar också måste vila? Sundsvalls Brukshundklubb är medlemmarnas klubb och vi alla har ett ansvar om vi vill fortsätta se vår klubb som levande eller om en väldigt fin verksamhet får sitt slut vid 75 års ålder.

Även om läget ser ut som det gör idag får vi inte glömma bort de instruktörer, hjälpinstruktörer, kassaförvaltare, valberedningen, revisorer, de som jobbar på tävling, sektorer, kommittéer och ni som pysslar och underhåller vår klubb – tack för ditt arbete. De aktiva s/k är Bokning, Championväggen, Expedition, Nyhetsbrev, Resultatbanken, Webb, Rallylydnad, Ungdom och Utställning.

Vill du hjälpa till på något sätt eller sitta i någon av följande sektorer eller kommittéer som är Hund- och utbildningssektorn, Fastighet, Kök och BoL – kontakta styrelsen@sundsvallsbhk.se

Tack till er alla <3