Mental


”Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.”

Rasutvecklingssektorn – Mental arbetar med att arrangera mentalbeskrivning för hund, MH. Vid MH beskriver man hur hunden reagerar i olika situationer och hur hunden löser dem. Banan går att hyra för uppfödar MH. Anmälan till MH görs via SBK tävling


Sektorn är för närvarande vilande