Medlemsvillkor


Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, informera om möten och bjuda in dig till våra medlemsaktiviteter.

Vilka personuppgifter som behandlas
Sundsvalls Brukshundklubb hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer för att vi ska kunna ansluta dig till vår lokalklubb. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa identitet till exempel vid försäkringsärenden kopplade till förbundets olycksfallsförsäkring.

Vad vi använder dina personuppgifter till
Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och för att förse dig med viktig information om ditt medlemskap. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag. Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård. 

Läs mer på Svenska Brukshundklubbens hemsida om hur Svenska Brukshundklubben centralt hanterar dina uppgifter vid anmälan till tävling och prov och om hur dina uppgifter lagras i Svenska Brukshudklubbens medlemsregister. Genom att betala ditt medlemskap och/eller din anmälan till kurs accepterar du att Sundsvalls Bruksundklubb sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.


Detta krävs för att gå kurs

Läs mer

Från och med 1 januari 2022 krävs medlemskap i Sundsvalls Brukshundklubb eller Sveriges hundungdom för att gå kurs hos oss, är du redan helbetalande medlem i en annan brukshundklubb räcker det med att bli enbart klubbmedlem, läs mer och bli medlem här: https://sundsvallsbhk.se/bli-medlem

Familjemedlemmar som är bosatt på samma adress som den som är helbetalde medlemmen i Sundsvalls Brukshundklubb går också bra för att gå kurs hos oss om någon annan i hushållet redan är helbetalande i Svenska Brukshundklubben.

Vill du veta mer om vad som ingår i ditt medlemskap genom Svenska Brukshundklubben så kan du läsa mer om det på svenskabrukshundklubben.se


General Data Protection Regulation (GDPR)

Läs mer
  • Villkor för medlemskap, registrering, förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter (tävlingar, utställningar, prov, MH, BPH med flera).
    Som medlem, förtroendevald, deltagande på aktiviteter (utbildningar, kurser och tävlingar med mera) godkänner du att Sundsvalls brukshundklubb sparar och lagrar dina personuppgifter. Vid anmälan till olika aktiviteter och ansökan om medlemskap kommer du behöva styrka att du accepterar att Sundsvalls brukshundklubb lagrar information om dina personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver Sundsvalls brukshundklubb informera dig som medlem/deltagare/förtroendevald etcetera om att vi lagrar dina personuppgifter.Information om Sundsvalls brukshundklubb rutiner kring lagring av personuppgifter vid medlemskap, registreringar, förtroendeuppdrag, aktiviteter och tävlingar.