Medlemsvillkor


Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, informera om medlemsmöten och årsmöten och bjuda in dig till våra medlemsaktiviteter.

Vilka personuppgifter som behandlas
Sundsvalls BHK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer för att vi ska kunna ansluta dig till vår lokalklubb. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa identitet tillexempel vid försäkringsärenden kopplade till förbundets olycksfallsförsäkring.

Vad vi använder dina personuppgifter till
Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och för att förse dig med viktig information om ditt medlemskap.
Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag. Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård. 

Läs mer på Svenska Brukshundklubbens hemsida om hur SBK centralt hanterar dina uppgifter vid anmälan till tävling och prov och om hur dina uppgifter lagras i SBKs medlemsregister.Genom att betala ditt medlemskap och/eller din anmälan till kurs accepterar du att Sundsvalls BHK sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.


Detta krävs för att gå kurs

Läs mer
För att gå kurs på en Brukshundsklubb krävs ett medlemskap i SBK. Det innebär att du betalar in som Helbetalande medlem och får då automatiskt medlemskap i SBK och i en klubb som du själv väljer. Du behöver bara vara Helbetalande medlem i en klubb, men om du vill kan du vara Delbetalande i vår klubbför att stötta oss om du redan är medlem i en annan klubb. Familjemedlem går också bra för att gå kurs om någon annan i hushållet redan är helbetalande i SBK.

Vill du veta mer om vad som ingår i ditt medlemskap genom SBK så kan du läsa mer om det på svenskabrukshundklubben.se


General Data Protection Regulation (GDPR)

Läs mer

  • Villkor för medlemskap, registrering, förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter (tävlingar, utställningar, prov, MH, BPH med flera).
    Som medlem, förtroendevald, deltagande på aktiviteter (utbildningar, kurser och tävlingar med mera) godkänner du att Sundsvalls brukshundklubb sparar och lagrar dina personuppgifter. Vid anmälan till olika aktiviteter och ansökan om medlemskap kommer du behöva styrka att du accepterar att Sundsvalls brukshundklubb lagrar information om dina personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver Sundsvalls brukshundklubb informera dig som medlem/deltagare/förtroendevald etcetera om att vi lagrar dina personuppgifter.Information om Sundsvalls brukshundklubb rutiner kring lagring av personuppgifter vid medlemskap, registreringar, förtroendeuppdrag, aktiviteter och tävlingar.