Medlemsmöte


Medlemsmöte hålls minst tre gånger under ett år, varav ett ska vara årsmöte. Under dessa möten är alla medlemmar välkommen. Vid ett medlemsmöte tas framförallt viktiga beslut som rör vår klubb. Det är därför viktigt att vara med för att påverka framtiden på klubben.

Inbjudan kommer ut senast 30 dagar innan medlemsmötet, gällande årsmötet kommer kallelse senast 1 januari. Dagordningen publiceras senast sju dagar innan mötesdagen.

Samtliga handlingar finns på klubben. 

2020

Årsmöte
Protokoll

Medlemsmöte
September


2019

Läs mer

 
Årsmöte
Protokoll

Medlemsmöte
Maj
September
December


2018

Läs mer

 
Årsmöte
Protokoll

Medlemsmöte
Maj
September
December


2017

Läs mer

 

Årsmöte
Protokoll

Medlemsmöte
Maj
September
November


2016

Läs mer

 

Årsmöte
Protokoll

Medlemsmöte
Maj
September
November