Lotteri


Lotterikommittén ansvarar för klubbens lotteriförsäljning.

Sammankallande
Håkan Olsson