Kommittéer


Allt arbete inom Sundsvalls Brukshundklubb sker genom ideellt arbete. Välkommen att vara med att planera, organisera och delta i alla de aktiviteter som sker genom klubbens kommittéer. Idag finns det sju stycken olika kommittéer som hjälper till och driva klubben.

Dessa är:

Bokning

Kökskommittén 

Fastighetskommittén

Expeditionskommittén

Resultatbanken

Lotterikommittén

Championväggen

Webbkommittén

Läs mer om respektive kommitté i underrubrikerna eller tryck på länkarna.