Kök


Kökskommittén står ofta för inköp och service i klubbstugans kök, ibland vardagar och helg, men framförallt under klubbens tävlingsdagar.


Kommittén är för närvarande vilande