Kallelse till s/k möte


Du som är invald i en sektor eller kommitté är välkommen på s/k möte den 16/10 klockan 18:30.