Inställt årsmöte


Årsmötet som skulle äga rum 24 februari kommer att ställas in. Nytt datum för årsmötet kommer senare.