Inkommit brev till medlem


Vi på Sundsvalls Brukshundklubb vill att våra medlemmar ska känna sig välkommen och trygga på vår gemensamma klubb. Det är våra medlemmar som är vår styrka, kraft och framtid. Att hota medlemmar accepteras inte och styrelsen tar starkt avstånd till alla typer av hot med stöd av SBKs värdegrund.

“Som medlemmar i en demokratisk organisation kan vi ha olika åsikter, men som människor visar vi respekt, tillit och omsorg om varandra. Vi motverkar alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande beteenden” (Svenska Brukshundklubben 2018, 1)