Info MH 16/5


Vi vill göra våra besökare medveten om att det ska arrangeras MH vid skogen den 16/5 på klubben. Skott kan därför höras nere vid planerna.