Info från SVENSKA Brukshundklubben


Valberedningens arbete inom Svenska Brukshundklubben inför kongressen 2019
Årets valberedningsarbete hos Svenska Brukshundklubben ser lite annorlunda ut mot föregående år. Förra årets arbetssätt var uppskattat ute i organisationen, men vi har uppmärksammat att några förändringar behöver genomföras för att vi ska ha en ännu bättre kommunikation med hela organisationen.

Har du förslag till Svenska Brukshundklubbens valberedning meddela det till Sundsvalls brukshundklubb senast 15 november till mail: ordforande@sundsvallsbhk.se så sammanställs detta och vidarebefodras. Läs mer i respektive pdf.

 

Brev om valberedningens arbetssätt inför kongressen

Frågor från valberedningen

Mandat i förbundsstyrelsen