Hundägarutbildning


Välkommen till Sundsvalls Brukshundsklubbs kursverksamhet!

Hundägarutbildningssektorn (HUS) ansvara för Sundsvalls brukshundsklubbs kursverksamhet och stöttar klubbens instruktörer med träffar och utbildningar. Alla våra kurser leds av utbildade SBK- instruktörer och/eller mycket erfarna hundförare!


Vårt mål med HUS är att

• Inspirera och vidareutbilda våra gamla instruktörer.

• I samarbete med Studiefrämjandet anordna inspirationstillfällen och vidareutbildning för instruktörer och hjälpinstruktörer.

• Genomföra utbildningsverksamhet som behövs stöd för övriga sektorer.

Läs om våra kurser

 

Sammankallande 
Cecilia Bergman
Lena Funseth-Norberg

Kontakt: hus@sundsvallsbhk.se