Hundägarutbildning


Välkommen till Sundsvalls Brukshundsklubbs kursverksamhet!

Sektorn är för närvarande vilande.

Hundägarutbildningssektorn (HUS) ansvara för Sundsvalls brukshundsklubbs kursverksamhet och stöttar klubbens instruktörer med träffar och utbildningar. Alla våra kurser leds av utbildade SBK- instruktörer och/eller mycket erfarna hundförare!


Vårt mål med HUS är att

• Inspirera och vidareutbilda våra gamla instruktörer.

• I samarbete med Studiefrämjandet anordna inspirationstillfällen och vidareutbildning för instruktörer och hjälpinstruktörer.

Genomföra utbildningsverksamhet som behövs stöd för övriga sektorer.

• Sugen på att gå kurs? Läs om våra kurser här

 

Kontakt: hus@sundsvallsbhk.se