Hundägarutbildning


Välkommen till Sundsvalls Brukshundsklubbs kursverksamhet!

Hundägarutbildningssektorn (HUS) ansvara för Sundsvalls brukshundsklubbs kursverksamhet och stöttar klubbens instruktörer med träffar och utbildningar. Alla våra kurser leds av utbildade SBK- instruktörer och/eller mycket erfarna hundförare!


Vårt mål med HUS är att

• Inspirera och vidareutbilda våra gamla instruktörer.

• I samarbete med Studiefrämjandet anordna inspirationstillfällen och vidareutbildning för instruktörer och hjälpinstruktörer.

Genomföra utbildningsverksamhet som behövs stöd för övriga sektorer.

• Sugen på att gå kurs? Läs om våra kurser här

 

Kontakt: hus@sundsvallsbhk.se