Hedersmedlem


Den som får utmärkelsen hedermedlem är en person som på ett förtjänstfullt sätt har främjat klubbens syften kan utses till hedersmedlem. Medlemskapet är jämnställt med ordinarie medlemskap och är en vördnadsfull titel. 

(Hedersmedlem)

Hedersmedlem 2017

Anja Abrahamsson

Anja är en godhjärtad själ med egen klocka, ordningsam och noggrann och med en vilja att bevara traditioner. Alltid glad och tillmötesgående, våra nya medlemmars dröm. Hon är en trogen vän som skall tas för den hon är, ingen är Anja lik.

Anja är också en människa med stort rättspatos och ett speciellt hjärta för hunden och hundens bästa som visar sig i bl.a. ”Anjas Pensionärer” Vocke, Etter, Elka, Geisha, Yoxa, Arga…raden kan bara bli längre.

Anja har sedan början av 70-talet varit SBK verksamheter trogen, så att vara engagerad är inget problem för Anja. ledamot i Studiefrämjandet och Kennelklubben två av SBK`s närstående organisationer. Utbildad lärare i Hundtjänst, aktiv i utbildningssektorn, ringsekreterare, tävlingssekreterare, valberedningar och säkert många mer uppdrag under många, många, många år.

Att administrera är Anjas grej, ordna, sortera, sätta in i pärmar har hon gjort åt allt och alla i alla tider, numer som ansvarig för expeditionen.

Anja var under många år klubbens hängivne ungdomsledare, en post vi saknar Anja på och önskar tillbaks, kanske i någon annans skepnad med Anja som mentor. Den insatsen Anja gjorde visar sig fortfarande idag i många engagerade medelålders ”brukshundare”, heders till vår nya hedersmedlem.

Läs hela dokumentet


Hedersmedlem 2009

Solveig Eriksson