Hedersmärke


Märket, vilket instiftades 1972, kan tilldelas medlem vilket på ett förtjänstfullt och uppoffrande sätt ställt upp för klubben. Tävlingsmeriter skall icke premieras. Märket kan endast erhållas en gång.Märket skall delas ut vid ordinarie årsmöte.Sektionerna har att föreslå kandidater, vilket skall vara ordförande tillhandla senast 1 december. En kommitte bestående av klubbens ordförande, sammankallande från vinter-, sommar-, utbildnings-sektionerna samt den valde medlemsrepresentanten har att ur framlagda kandidater utse max. tre stycken per år. Klubbens ordförande är kommittens ordförande. Kommittens beslut kan inte överklagas.

  (Statuer sundsvallsbhk hedersmärke)

2021

Motivering för hedersmärket

FörnamnEfternamn
IngalillJohansson
MarieFahlberg
YvonneJohansson
KristinaSjödin

2017

Motivering för hedersmärket

FörnamnEfternamn
LindaJansson
AnkaOlsson
BellaBacklund
MagnusWiklund
TommyCarlsson

2003

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
 Göran Andersson
 Tina Gidlund
Ulf Peterzon


2002

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Gunno Meurling
Anna Larsson
Erling Andersson
Ingrid Andersson


2001

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
 Tina Collin
Janet Hamrin
Monica Sjölund


2000

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
 Eva Forslund
Christine Svedlund
Laila Ångeman


1999

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
 Maria Nylén
Lotta Sjödin
Gullan Strömberg


1998

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
 Raija Westberg
Ulrika Söderlund
 Marie Hallén


1997

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Sara Ekström
Kjell Söderlund
Anette Wengeling


1996

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Anki Westin
Katarina Lundgren
Lena Funseth-Norberg


1995

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Britt-Marie Meurling
Jerry Wikström
Anderas Nyman


1994

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Göran Andersson
Göran Wenngren
Birgit Svensson


1993

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Maud Forsberg
Yvonne Nilsson
Lennart Attefjord


1992

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Gotthard Backlund
Pirkko Backlund
Boel Corna


1991

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Viveka Andersson
Kattis Lundquist
Torsten Bergner


1990

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Håkan Olsson
Sonny Forsberg
Torsten Bergner


1989

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Leif Bergh
Thomas Tängerfors
Lars Strömqvist


1988

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Mats Berglund
Susanne Nilsson
Ann-Marie Nyman


1987

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Hans Dahlberg
Pernilla Höglund
Monica Wallin


1986

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Britt-Inger Gustafsson
Birger Samson
Lena Lundin


1985

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Leo Jansson
Kjell Eriksson
Lars Fahlberg


1984

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Irene Eriksson
Stig Gustafsson


1983

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Anki Andremo
Britt-Inger Hammarberg
Agneta Andersson


1982

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Ture Sundwall


1981

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Anja Abrahamsson
Hans-Erik Nyström
Hans-Olof Westerlund


1980

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Solveig Eriksson
Jan Holmberg
Hasse Nordström


1979

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Barbro Stjernström
Kari Sandberg
Hasse Nordström


1978

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Harriet Svedlund
Gunvor Olofsson


1977

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Bertil von Gegerfelt
Åke Johansson
Ulf Nilsson


1976

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Inger Sandström
Göran Sandström


1974

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Mats Letrell
Anna-Brita Persson


1973

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Sven-Erik Stjernström


1972

Läs mer
 

Förnamn Efternamn
Ragnar Frödin
Tore Björkman
Inga Von Gegerfeldt
Kerstin Larsson
Lillian de Wall
Bo Blomqvist
Lars-Uno Rehn