Granaten/Grötfatet


Statuter

Grötfatet är ett vandringspris som skall vandra hos medlemmar i Sundsvalls Brukshundklubb i 20 år m.a.o. till 2030, varefter priset kvarstannar i klubbens ägo. Prisets föregångare Granaten vandrade från 1982 till 2002. Varje års pristagare erhåller ett följepris – en tavla med den nedskrivna motiveringen. Pristagaren utses av stiftaren efter att ha samtalat med styrelsen. Pristagaren kan vidtalas, men skall utanför styrelsen hållas hemlig tills utdelningen sker på årsmötet. Kan inte pristagare utses delas inte priset ut det året.Priset erhålls för ”bästa prestation alla kategorier”, vilket menas såväl sportslig, kamratlig eller insats av funktionär kan belönas. Prestationen behöver inte heller vara den kvalitativt eller kvantitativt bästa, utan ”prestationen” i sig skall belönas vilket innebär att en prestation i sig kan vara ett ögonblicks verk. Styrelsen äger rätt att efter att ha hört med stiftaren, ändra i statuterna. Om stiftaren inte kan delta har styrelsen själv att besluta. Medlemmarna har förslagsrätt till stiftare och styrelse.

2019

Jennie Lindqvist


2018

Angelica Nilsson-Böös


2017
Linda Jansson


2016
Eva Forslund


2013
Karin Sjöqvist


2012
Maggie Thavenius 


2011
Jeanette Nordqvist


2010
Thomas Henriksson 


2002
Anki Westin


2001
Per Olov Gelland


2000
BA-Redaktionen


1999
Torsten Bergner


1998    
Katarina “Kattis” Lundqvist 


1997
Anki Andremo 


1996
Kjell Söderlund 


1995
Hans Nyström


1994
Annete Jansson 


1993
Leif Berg 


1992
Per Gabrielsson


1991
Janne Holmberg


1988
Anja Abrahamsson


1987
Janne Holmberg


1986
Boel Crona 


1985
Birger Samsson


1984
Gotthard Backlund


1983
Solveig Eriksson


1982
Hasse Nordström