Granaten/Grötfatet


Statuter

Grötfatet är ett vandringspris som skall vandra hos medlemmar i Sundsvalls Brukshundklubb i 20 år m.a.o. till 2030, varefter priset kvarstannar i klubbens ägo. Prisets föregångare Granaten vandrade från 1982 till 2002. Varje års pristagare erhåller ett följepris – en tavla med den nedskrivna motiveringen.

Pristagaren utses av stiftaren efter att ha samtalat med styrelsen. Pristagaren kan vidtalas, men skall utanför styrelsen hållas hemlig tills utdelningen sker på årsmötet. Kan inte pristagare utses delas inte priset ut det året. Priset erhålls för ”bästa prestation alla kategorier”, vilket menas såväl sportslig, kamratlig eller insats av funktionär kan belönas. Prestationen behöver inte heller vara den kvalitativt eller kvantitativt bästa, utan ”prestationen” i sig skall belönas vilket innebär att en prestation i sig kan vara ett ögonblicks verk. 

Styrelsen äger rätt att efter att ha hört med stiftaren, ändra i statuterna. Om stiftaren inte kan delta har styrelsen själv att besluta. Medlemmarna har förslagsrätt till stiftare och styrelse.

2020

2019

Jennie Lindqvist

2018

Angelica Nilsson-Böös

2017

Linda Jansson

2016

Eva Forslund

2013

Karin Sjöqvist

2012

Maggie Thavenius 

2011

Jeanette Nordqvist

2010

Thomas Henriksson 

2002

Anki Westin

2001

Per Olov Gelland

2000

BA-Redaktionen

1999

Torsten Bergner

1998    

Katarina ”Kattis” Lundqvist 

1997

Anki Andremo 

1996

Kjell Söderlund 

1995

Hans Nyström

1994

Annete Jansson 

1993

Leif Berg 

1992

Per Gabrielsson

1991

Janne Holmberg

1988

Anja Abrahamsson

1987

Janne Holmberg

1986

Boel Crona 

1985

Birger Samsson

1984

Gotthard Backlund

1983

Solveig Eriksson

1982

Hasse Nordström