Freestyle


”Freestyle är glädje, fantasi, fart och fläkt!”

Varje ekipage har stor frihet att komponera ihop egna program till musik. Freestyle är indelad i två grenar: I så kallad ”ren freestyle” skapar föraren ett program med rörelser, trix (75%) och positionsarbeten (25%). Här betonas att det skall vara ett fint flyt i programmet, bra samarbete mellan hund och förare och att det finns en röd tråd eller berättelse i programmet. Det finns olika klasser att tävla i, klass 1-3. När ett ekipage har fått tre första pris i klass 3 blir man freestyle-champion.  I alla klasser kan diplom erhållas likt lydnaden, har du 3 första pris i klass 1 får du diplom (FD1) osv.

I ”heelwork to music” (HtM) skapar man ett program  bestående av positioner till 75% och freestyle-rörelser till 25 %. HtM är det ett program bestående av upp till 10 olika positionsarbeten. Ett avancerat fritt följ där hunden måste befinna sig inom 2 meter från föraren under hela programmet . Hunden går fritt följ på både höger och vänster sida, framför och bakom föraren med hundens kropp längs med förarens ben.  I denna klass kan man ännu inte erhålla championat eftersom den så nyligen kommit till Sverige, utan endast diplom. Diplomen benämns HtMI, HtMII och HtMIII.


Sektorn är för närvarande vilande