Fortsättningskurs med Anna Larsson, 3-vallare.


Nu har vi åter turen att få fantastiska kursdagar med Anna Larsson. Dagarna hänger inte ihop utan har liknande program för att bereda plats för så många ekipage som möjligt. Eftersom kursen är en fortsättning på förra årets kurs har ekipage som deltog den gången företräde till hundplatserna. Övriga i mån av plats eller som åhörare. Endast en dag går att boka med hund men man får gärna delta som åhörare den andra dagen.

Info om båda kurstillfällena
Datum: 22/9 och 23/9
Plats: Nordvikskolan, Noraström.
Betalning till Mellannorrlandsdistrikets bankgiro: 649-7523 märk med: Namn och kursdatum.
Fika: kommer att finnas att köpa.
Mat: tas med. Micro att värma finns.
Övernattning: Nordviksskolan har ev rum i masslogi att hyra. Mer info efter får vi efter
skolstarten Ta med sänglinne och frukost, städning ingå inte.

22/9 9.00 – ca 16.00 Tema: Vidare mot nya mål.
Vi repeterar grunderna från förra kursen och arbetar vidare. Både med
hjälp för hunden, vår handling och mentala förberedelse.
Deltagare med tävlingserfarenhet från alla nivåer kan delta i dagen.
Ekipage med hund (max 10 ekipage) 1 000 kr
Åhörarplats: 400 kr

23/19 9.00 – ca 16.00 Tema: Vidare mot nya mål.
Vi repeterar grunderna från förra kursen och arbetar vidare. Både med
hjälp för hunden, vår handling och mentala förberedelse.
Deltagare med tävlingserfarenhet från alla klasser kan delta i dagen.
Ekipage med hund (max 10 ekipage) 1 000 kr
Åhörarplats: 400 kr

ANMÄLAN till: c-norberg@telia.com
Namn
Telefon
P-nr
Förstahandsval av dag
Med hund eller som åhörare
Ev. Dag som åhörare
Deltog i kursdagen 2017

NYHET: 25-26/1 2019 har vi bokat Anna Larsson för kurs i Östersund.
Mer info kommer. Men inget hindrar att man är med bägge
helgerna.