Försvarsmakten


”Med nos och öron i rikets tjänst”

SBK utbildar hundar och människor för tjänst inom försvarsmakten. Detta sker främst till hemvärnet där hund och förare utbildas och krigsplaceras tillsammans som ett hundekipage. Hundar utbildas även i mindre skala till flygvapnet, marinen och säkerhetsbataljonen. Där har ägaren utbildningsansvaret för hunden som blir krigsplacerad på respektive förband där den vid tjänstgöring jobbar med en värnpliktig förare.

Det tar cirka 1,5 år att gå den kurs som kan leda fram till tjäntehundstiteln Patrullhund, och innan den gör man ett inträdesprov.  Skall ekipaget placeras i Hemvärnet skall föraren genomföra en kortare militärutbildning.  Kursen avslutas med ett certifikatprov.

Mer om Patrullhund
Patrullhund SBK


Sammankallande:

Lineá Dusthall

Jag är ansvarig för tjänstehundssektorn. Med min chodsky pes Härja och schäfrarna Vilda och Troll tränar och tävlar vi bruksspår, specialsök och patrull. Sedan 2018 är jag hundförare i hemvärnet och kommer under 2022 påbörja min resa till att bli patrullhundinstruktör.