Fastighet


Fastighetskommittén ser till att vår fina anläggning hålls funktionell och snygg. Välkommen att hjälpa till vid våra aktiviteter som städdagar, gräsklippning, och målning!

Kontakt:fastighet@sundsvallsbhk.se


Kommittén är för närvarande vilande