Fastighet


Fastighetskommittén ser till att vår fina anläggning hålls funktionell och snygg.
Välkommen att hjälpa till vid våra aktiviteter som städdagar, gräsklippning, och målning!

Kontakt:fastighet@sundsvallsbhk.se


FASTIGHET ÄR FÖR NÄRVARANDE VILANDE