Expedition


Expeditionskommittén är vår klubbs allt-i-allo. Posthantering och anslagstavlor tas om hand, liksom mycket annat som gör att trivseln finns.

Sammankallande
Anja Abrahamsson