Championväggen


Championkommittéen ansvarar för att ta bilder på ekipage som är aktiv inom Sundsvalls Brukshundklubb och som har tagit championat/mästar-titel i en sport. Dessa sätta upp på väggen i gula stugan. 

Sammankallande
Lars Fahlberg