Privatträning

600.00kr

Beskriv utförligt i din anmälan det du vill ha hjälp med, exempelvis vid oönskat beteende skriv vad din hund gör, i vilka situationer den utför detta och så vidare. 

 

Kostnad: 600 kr/timmen (Betala ingenting förrän du har fått bekräftelse på att vi kan hjälpa dig)
Datum, tid, plats och antal träffar bestäms i samråd mellan deltagare och instruktör.

 

>> Krav på medlemskap i Sundsvalls Brukshundklubb


Sundsvalls Brukshundklubb äger rätten att tacka nej till förfrågningar som inkommer.  

 

Kategori:

Beskrivning

Vi erbjuder privata träningstillfällen till dig som är medlem i Sundsvalls Brukshunklubb och som till exempel har problem med något oönskat beteende hos hunden, allmänt vill förbättra relationen och/eller om du behöver hjälp med något moment i en tävlingsgren.

 

Beskriv utförligt i din anmälan det du vill ha hjälp med, exempelvis vid oönskat beteende skriv vad din hund gör, i vilka situationer den utför detta och så vidare.

 


Observera att vi inte kan garantera att vi har tillgängliga instruktörer för det du behöver hjälp med och att Sundsvalls Brukshundklubb äger rätten att tacka nej till förfrågningar som inkommer. Betala därför inte in avgiften innan du har fått bekräftelse på att vi kan hjälpa dig.