Bruks & Lydnad


” Alla kan hjälpa till inför och under klubbens tävlingar, ingen förkunskap krävs. Vi behöver de som kan serva i köket, de som kan skriva domarbetyg, spårsnitslare och spårutgångare eller sökfiguranter”


Bruks- och lydnadssektorn tar hand om och sammanställer anmälningar till klubbens bruks- och lydnadstävlingar. Inför tävlingar ser de till att domare, tävlingsledare  och andra viktiga funktionärer finns på plats.

Välkommen att träna med oss !


Sektorn är för närvarande vilande