Arbete pågår


Arbete pågår med att ta bort stora stenar på grusplanen, därför kan det vara en del hål, borttagna stenar och påbörjat arbete på planen.

Såklart är planen fortfarande öppen och kan användas av träninsgsugna! 🙂