‼️ Viktig information ‼️


Brukshundklubben följer SKK och Folkhälsomyndigheternas riktlinjer. All information går ut via brukshundklubben.se och uppdateras löpande.

Allmänna råd
– Ta ansvar för din egen och andras hälsa
– Var noga med din handhygien
– Hosta i armvecket
– Undvik onödig kroppskontakt såsom att ta i hand etc.
– Är du sjuk stannar du hemma! Avvakta att delta i aktivitet minst två dagar även efter att symptom har gått över.
– Tillhör du en riskgrupp bör du inte delta Brukshundklubbens aktiviteter

Har du rest eller mellanlandat i länder med stor smittspridning eller besökt större flygplatser ska du inte delta i Brukshundklubbens aktiviteter inom två veckor efter hemkomst. Detsamma gäller om du delar hushåll med en person som nyligen gjort något av ovanstående.

Som enskild individ bör man sätta sin egen och andras hälsa först. Stanna hemma om du är orolig eller har symtom.

Följ råden från Folkhälsomyndigheten på www.folkhalsomyndigheten.se.