Kök


Kökskommittén står ofta för inköp och service i klubbstugans kök, ibland vardagar och helg, men framförallt under klubbens tävlingsdagar.

Sammankallande
Anka Olsson
Karin Engblom
Carina Andersson Lindberg
Asta Svärd
Mattias Westin

Ni som tycker om att laga mat eller baka hör av er.
Alla kan vara med och hjälpa till.