Hedersmärke


Märket, vilket instiftades 1972, kan tilldelas medlem vilket på ett förtjänstfullt och uppoffrande sätt ställt upp för klubben. Tävlingsmeriter skall icke premieras. Märket kan endast erhållas en gång.Märket skall delas ut vid ordinarie årdmöte.Sektionerna har att föreslå kandidater, vilket skall vara ordförande tillhandla senast 1 december.. En kommitte bestående av klubbens ordförande, sammankallande från vinter-, sommar-, utbildnings-sektionerna samt den valde medlemsrepresentanten har att ur framlagda kandidater utse max. tre stycken per år. Klubbens ordförande är kommittens ordförande. Kommittens beslut kan inte överklagas.
                                                                                                                                                                                              (Statuer sundsvallsbhk hedersmärke)

 

2017

Motivering för hedersmärket

Förnamn Efternamn
Linda Jansson
Anka Olsson
Bella Backlund
Magnus Wiklund
Tommy Carlsson

2003

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
 Göran Andersson
 Tina Gidlund
Ulf Peterzon
[/read]

2002

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Gunno Meurling
Anna Larsson
Erling Andersson
Ingrid Andersson
[/read]

2001

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
 Tina Collin
Janet Hamrin
Monica Sjölund
[/read]

2000

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
 Eva Forslund
Christine Svedlund
Laila Ångeman
[/read]

1999

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
 Maria Nylén
Lotta Sjödin
Gullan Strömberg
[/read]

1998

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
 Raija Westberg
Ulrika Söderlund
 Marie Hallén
[/read]

1997

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Sara Ekström
Kjell Söderlund
Anette Wengeling
[/read]

1996

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Anki Westin
Katarina Lundgren
Lena Funseth-Norberg
[/read]

1995

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Britt-Marie Meurling
Jerry Wikström
Anderas Nyman
[/read]

1994

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Göran Andersson
Göran Wenngren
Birgit Svensson
[/read]

1993

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Maud Forsberg
Yvonne Nilsson
Lennart Attefjord
[/read]

1992

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Gotthard Backlund
Pirkko Backlund
Boel Corna

[/read]


1991

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Viveka Andersson
Kattis Lundquist
Torsten Bergner
[/read]

1990

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Håkan Olsson
Sonny Forsberg
Torsten Bergner
[/read]

1989

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Leif Bergh
Thomas Tängerfors
Lars Strömqvist
[/read]

1988

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Mats Berglund
Susanne Nilsson
Ann-Marie Nyman
[/read]

1987

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Hans Dahlberg
Pernilla Höglund
Monica Wallin
[/read]

1986

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Britt-Inger Gustafsson
Birger Samson
Lena Lundin
[/read]

1985

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Leo Jansson
Kjell Eriksson
Lars Fahlberg
[/read]

1984

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Irene Eriksson
Stig Gustafsson
[/read]

1983

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Anki Andremo
Britt-Inger Hammarberg
Agneta Andersson
[/read]

1982

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Ture Sundwall
[/read]

1981

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Anja Abrahamsson
Hans-Erik Nyström
Hans-Olof Westerlund
[/read]

1980

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Solveig Eriksson
Jan Holmberg
Hasse Nordström
[/read]

1979

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Barbro Stjernström
Kari Sandberg
Hasse Nordström
[/read]

1978

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Harriet Svedlund
Gunvor Olofsson
[/read]

1977

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Bertil von Gegerfelt
Åke Johansson
Ulf Nilsson
[/read]

1976

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Inger Sandström
Göran Sandström
[/read]

1974

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Mats Letrell
Anna-Brita Persson
[/read]

1973

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Sven-Erik Stjernström
[/read]

1972

[read more=”Läs mer” less=”Minimera”]
Förnamn Efternamn
Ragnar Frödin
Tore Björkman
Inga Von Gegerfeldt
Kerstin Larsson
Lillian de Wall
Bo Blomqvist
Lars-Uno Rehn
[/read]