Fastighet


Fastighetskommittén ser till att vår fina anläggning hålls funktionell och snygg.
Välkommen att hjälpa till vid våra aktiviteter som städdagar, gräsklippning, och målning!

Sammankallande
Anka Olsson
Ulf Wedin
Mats Ringlöv
Mattias Westin
Roger Sjölund
Johan Berglin
Erik Svärd
Karin Engblom

Kontakt:fastighet@sundsvallsbhk.se